IILs Grønne verdier
Innstranda-modellen
Kontakt oss
Logo Innstrandens Idrettslag

Artig - Mangfold - Utvikling - RespektSportslig leder har ordet

Jeg sitter i disse dager og reflekterer over emnet: "hvordan skape en enda bedre utviklingsarena for unge fotballspillere i Innstranden?"  Små og store saker knyttet til disse tingene har allerede blitt en stor del av min arbeidsdag. I den forbindelse er det veldig viktig for meg å presisere behovet for langsiktig tenkning. Utvikling og endring tar tid. Lang tid. Både utvikling av spillere, trenere og klubb. 

 

Olympiatoppen sier noe om dette i forhold til utvikling av toppidrettsutvøvere. Her kan du lese et utdrag av en artikkel hentet på deres hjemmesider. Hele artikkelen finner du her

 

Så hva mener Olympiatoppen er det mest sentrale i forhold til å utvikle unge utøvere?

Langsiktighet

I følge undersøkelsen til Gilberg & Breivik (1998) ”Hvorfor ble de beste best?” hvor de har dybdeintervjuet 18 av våre beste toppidrettsutøvere, ble det konkludert med at et fellestrekk var at det tar 10-15 år, eller ca 10 000 treningstimer, for å nå de kvaliteter, menneskelige, mentale og fysiske, som er nødvendig for å nå sitt maksimale potensial og dermed en eventuell toppidrettskarriere (les hele artikkelen på våre fagsider). Dette betyr at veien er lang, og at trenere og andre støttepersoner må ha et langt perspektiv. Det er den daglige påvirkningen gjennom trening og fellesskap, som skaper grunnlaget for utvikling. Konkurransene i seg selv er mindre viktig, dersom man ser på det som noe annet enn god trening og test på hvor utøveren er i sin utvikling. Resultatet er i ung alder avhengig av mye mer enn selve prestasjonen, det være seg vekst, modning og nivå på konkurrenter i lokalmiljøet. Dette betyr ikke at konkurranser og resultater i ung alder er uten betydning, for dette er kanskje den viktigste drivkraften og motivasjonen for utøvere, men trenere og støttepersoner må vokte seg vel for å selektere og velge ”talenter” tidlig, basert på resultater i ung alder. Det er viktig å skape et treningsmiljø hvor det trenes etter en utviklingstrapp, og hvor listen legges høyt og kravene er tydelige. Kravene må ikke senkes for å ”holde på” utøverne, treningen må derimot legges opp på en slik måte at utøveren kan ta det neste steget i trappa og stadig nærme seg det ønskede nivået. Samtidig er det viktig å skape et miljø hvor glede, trivsel og fellesskap er med på å få flere utøvere gjennom perioder hvor den naturlige fremgangen de opplevde i unge år stopper opp.

 

Derfor er det viktig å gi flest mulig mest mulig påvirkning i tidlige barne - og ungdomsår. Våre treninger på barne - og ungdomsnivå MÅ være preget av LANGSIKTIG TENKNING og ikke styrt av hva som skjedde forrige kamp eller trening.

 

Dette er det klubbens ansvar i samarbeid med trenerne å få til. Mye av min jobb framover kommer til å dreie seg om dette. Sammen med sportslig utvalg vil jeg jobbe fram trenermanualer til de ulike aldersgrupper basert på en slik langsiktig tenkning.

 

Ønsker alle en varm og god pinsehelg!

 

Bjarte

Publisert av: Bjarte Alfarnes

Del på Facebook
Publisert: 10.06.2011    Oppdatert 16.4.2012 kl. 1534


Samarbeidspartnere

Gullpartner:

             

  Sølvpartner:


             

Bronsjepartner: